Školné MŠ 2016/2017

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2016/2017

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 takto:

 

celodenní docházka                                                                                    330,- Kč

úplata při omezení, přerušení provozu v průběhu letních prázdnin (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned

vzdělávání v posledním ročníku MŠ (poprvé)                                                      0,- Kč

vzdělávání v posledním ročníku MŠ (podruhé – odklad povinné školní docházky)  330,- Kč

vzdělávání v posledním ročníku dítěte s tělesným postižením (bez omezení)        0,- Kč

Stanovená výše úplaty se vztahuje i na děti, které nejsou občany EU.

 

V Hrabenově 24. 6. 2016

 

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelky školy