Základní škola

Věnujeme se individuálně i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (děti zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, mimořádně nadané).