Změna ceny svačinek pro školáky

Vážení rodiče,

     od 1. 12. 2018  jsme nuceni zvýšit ceny dopoledních svačinek pro žáky základní školy. Složení svačiny je většinou stejné jako pro děti v MŠ. Svačiny budou dětem servírovány v budově školy po první vyučovací hodině.

Cena svačiny je 15,- Kč

Děkuji za pochopení
 
Kateřina McCulloch
vedoucí školní jídelny
 
 
 

ZMĚNA CENY STRAVNÉHO PLATNÁ OD 1. října 2017

 

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,
 
     OD ŘÍJNA JSME NUCENI PŘISTOUPIT K NEPOPULÁRNÍMU OPATŘENÍ – ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO.
VEDLO NÁS K TOMU NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ POTRAVIN, KTERÉ LOGICKY PŮSOBÍ I NA CENY NÁMI PŘIPRAVOVANÝCH JÍDEL.
NOVÉ CENY JSOU V SOULADU S NOVELOU VYHLÁŠKY O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ.
SVAČINKY A PŘESNÍDÁVKA ZŮSTÁVAJÍ NA CENĚ STEJNÉ.
 

 

CENY OBĚDŮ OD 1. ŘÍJNA 2017

 

MŠ – KATEGORIE 3-6 LET                                             18,- KČ

MŠ – KATEGOIE       7 LET                                             25,- KČ

ZŠ – KATEGORIE    7–10 LET                                        25,- KČ

ZŠ – KATEGORIE  11–14 LET                                        29,- KČ

CIZÍ STRÁVNÍCI                                                              60,- KČ 

 

ŽÁDÁME STRÁVNÍKY, KTEŘÍ PLATÍ MĚSÍČNĚ INKASEM, ABY SI VE SVÉ BANCE PŘIZPŮSOBILI LIMIT PLATBY.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ                                                                       PAVLÍNA HÁNOVÁ

                                                                                                                             VEDOUCÍ ŠJ HRABENOV             

 

 

 

Ceny stravného od 1. 10. 2017

Ceny stravného od 1. 10. 2017

MŠ 2 - 6 let (celodenní stravné 35,- Kč)

svačina            9,00 Kč

oběd                18 ,00 Kč

přesnídávka      8,00 Kč

MŠ 7 let (celodenní stravné 42,- Kč)

svačina            9,- Kč

oběd                25,- Kč

přesnídávka      8,- Kč

ŽÁCI ZŠ 7-10 let

oběd                25,- Kč

ŽÁCI ZŠ 11-14 let

oběd                29,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI

oběd                 60,- Kč

 

Od 1.12.2018 jsme nuceni zvýšit ceny svačinek pro žáky ZŠ

SVAČINA PRO ŽÁKY ZŠ

jednotná cena    15,-Kč

 

 
Při platbě stravného převodem uvádějte VŽDY SPECIFICKÝ SYMBOL 1.

 

 

 

SEZNAM ALERGENŮ

Seznam alergenů k nahlédnutí ZDE:

 

V případě neuhrazení stravného NEBUDE JÍDLO VYDÁNO!

ODHLÁŠENÍ STRAVNÉHO

Stravu je možné odhlásit den předem do 11:00 hod na tel. čísle 772 729 915.

 

V případě nemoci má dítě nárok na stravné za dotovanou cenu (kterou platíte) + odp. svačina balená pouze 1. den nemoci. Další dny se stravné musí odhlásit nebo můžete odebírat obědy za nedotovanou cenu.

PO NEMOCI je třeba přihlásit stravné 1 den před nástupem dítěte do MŠ do 11:00 hod!

Prosím, odebírejte stravné jen v čistých jídlonosičích. Děkuji.

 

VRATKY ZA ODHLÁŠENÉ STRAVNÉ (platba hotově)

Vratky jsou vyrovnány v dalším měsíci. Pouze u vratek z konce měsíce budou peníze vráceny ob měsíc.