Letní nepobytový (příměstský) tábor 2018

Základní škola a mateřská škola Olšany

 

připravuje ve spolupráci se školami v Bohdíkově a v Hrabenově

 

letní nepobytové tábory pro žáky 1. – 5. ročníku

 

  • Termíny a místa jednotlivých turnusů

 

ZŠ Olšany

9.7. – 13.7. - turnus naplněn, příjem náhradníků možný

16.7. – 20.7.

ZŠ Hrabenov

23.7. – 27.7.

30.7. – 3.8.

 

ZŠ Bohdíkov

13.8. – 17.8.

19.8. – 24.8.

 

  • Cena za tábor:

Platí se pouze strava dle kalkulací jednotlivých jídelen

(50 – 60 Kč/1 den – 250-300 Kč/1 turnus).

  • Činnost pro děti bude zajištěna vždy v čase 8:30 – 15:30 hodin
  • Do programu jednotlivých turnusů budou zařazeny aktivity sportovní, výtvarné, hudební, dramatické atd.
  • Podrobné informace o jednotlivých turnusech a o platbě stravného obdrží zákonní zástupci přihlášených dětí v průběhu měsíce května.
  • Přihlášky jsou k vyzvednutí v ZŠ Olšany, v ZŠ Bohdíkov a v ZŠ Hrabenov nebo ke stažení na stránkách jednotlivých škol:

www.skola-olsany.cz

www.zsbohdikov.cz

www.zshrabenov.cz

  • Přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů. V případě, že počet zájemců převýší kapacitu turnusu, o přijetí rozhoduje datum podání přihlášky.
  • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti nezaměstnaných rodičů. V případě převisu přihlášek rozhoduje opět datum podání.
  • Dopravu na nepobytové tábory v jiných obcích si rodiče zajišťují sami.

 

Projekt: Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče klidně pracují

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119