Vedení školy

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelka

 

Učitelky ZŠ

Mgr. Alena Kubíčková

tř. učitelka pro 1. a 2. ročník

Mgr. Jitka Taklová

tř. učitelka pro 3., 4. a 5. ročník

Tereza Gronychová

asistentka pedagoga

 

Učitelky MŠ

Bc. Martina Víšková

vedoucí učitelka MŠ

Pavlína Hánová

učitelka MŠ

Milena Fojtíková

asistentka pedagoga

 

Školní družina

Tereza Gronychová

vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci školy

Jana Mazáková

školnice ZŠ

Markéta Janků

školnice MŠ

 

Zaměstnanci školní jídelny

Pavlína Hánová

vedoucí školní jídelny

Dana Unzeitigová

kuchařka