Akce květen - červen

07.05.2018 08:13

Květen

15.5. Tvoření  s p. Gieslovou  55 Kč

-------------------------------------------------------------------------

16.5. Divadelní představení pro děti v Lidové škole umění v Šumperku (Vstupné 30 Kč + 16 Kč jízdné)

-------------------------------------------------------------------------

24.5. Besídka ke Dni matek od 16 hod. v MŠ, v ZŠ od 16.30 hod.

--------------------------------------------------------------------------

22.5. Dopravní hřiště v Rudě v MŠ (akce proběhne jen za příznivého počasí)

--------------------------------------------------------------------------

25.5. Školní olympiáda v MŠ (v případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný termín)

Červen

1.6. Školní výlet na Bouzov

--------------------------------------------------------------------------

7.6. Školní akce pro rodiče s dětmi na černém hřišti – spolupráce s hasiči

--------------------------------------------------------------------------

15.6. Spaní v MŠ pro předškoláky + děti z první třídy

Rozloučení s předškoláky na OÚ (termín bude upřesněn)