Halloweenské posezení s dětmi v ŠD

03.11.2016 10:29

Jak jsme si užili halloween ve školní družině             

        Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října zejména v 

anglicky mluvících zemích. Tento svátek se sice u nás moc netraduje, ale ve školní družině jsme si ho velmi užívali. Děti si nejprve vyráběly strašidelné halloweenské masky (nejrůznější příšerky, pavouky, sovy, netopýry, černé kočky a podobně) 

a poté jsme se všichni sesedli kolem jídelního stolu, kde už pro děti bylo připraveno drobné halloweenské pohoštění v podobě pavoučího koláče a strašidelného krvavého nápoje čarodějnice Marry. Volný čas jsme vyplnili poutavým vyprávěním o tradici a původu tohoto svátku a také o tom, jakou má spojitost s našimi dušičkami. Nechybělo ani vyprávění strašidelných příběhů. Tu správnou halloweenskou atmosféru nám dotvářely světélkující malé i velké vydlabané dýně na chodbách a při vchodu do naší školy. Dětem se halloweenské posezení velmi líbilo. Všichni se moc těšíme, až si příští rok akci opět zopakujem.

        Za školní družinu 

        vychovatelka Veronika Mildová