Projektový den

28.10.2016 15:46

            V pondělí 17.října jsme s žáky naší školy uskutečnili tzv.projektový den na téma IZS (integrovaný záchranný systém), dopravní výchova - bezpečnost na silnicích a POKOS (Příprava  občanů k obraně státu). Žáci 1. a 2. ročníku se zaměřili na tématiku dopravní výchovy a integrovaného záchranného systému. Žáci 3., 4., a 5. ročníku se ještě navíc dověděli zajímavé informace ohledně obrany našeho státu. Během celého vyučovacího dne získaly děti spoustu informací o fungování IZS, tísňových voláních, zvuky sirén - poplach, dále rady a informace z dopravní sféry, v neposlední řadě pak větší žáci nabyli řadu vědomostí z oblasti POKOS. Pomocí interaktivních tabuli plnili různé úkoly, kreslili a vyplňovali také pracovní listy k danému problému.

                                                                                                                                                                                        A. Kubíčková