Výměna dětí mezi třídami Berušek a Sluníček

18.01.2016 09:31


Od 1. 2 .2016 proběhne výměna dětí mezi třídami Sluníček a Berušek.

Děti ze třídy Sluníček půjdou do třídy Berušek:
Drtílkovi Adéla a Šimon
Ondřej Jurdič
Motyka Štěpán

Děti ze třídy Berušek půjdou do třídy Sluníček:
Klimešová Veronika
Kašparcová Simona
Kašpar Filip
Kouřilová Lucie
Rýznar Richard

Děti budou takto do tříd zařazeny do konce školního roku.