Výsledky zápisu MŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí dětí s následujícími registračními čísly:

 

Rg.č.                          Rozhodnutí

MS/03/2018                                  přijat/a

MS/04/2018                                  přijat/a

MS/05/2018                                  přijat/a

MS/06/2018                                  přijat/a

MS/07/2018                                  přijat/a

MS/08/2018                                  přijat/a

MS/10/2018                                  přijat/a

MS/11/2018                                  přijat/a

MS/12/2018                                  přijat/a

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá.

Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Písemnou žádost lze předat kterékoli paní učitelce osobně, nebo ji lze zaslat mailem na zshrabenov@seznam.cz.

 

V Hrabenově dne 11. 5. 2018

 

                                                                                              Mgr. Hana Hofschneiderová

                                                                                                          ředitelka školy