Výsledky zápisu ZŠ

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

Rg.č.                             Rozhodnutí

ZS/01/2018                           přijat/a

ZS/02/2018                           přijat/a

ZS/03/2018                           přijat/a

ZS/04/2018                           přijat/a

ZS/05/2018                           přijat/a

ZS/06/2018                           přijat/a

ZS/08/2018                           přijat/a

ZS/09/2018                           přijat/a

ZS/10/2018                           přijat/a

ZS/11/2018                           přijat/a

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá.

 

Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Písemnou žádost lze předat kterékoli paní učitelce osobně, nebo ji lze zaslat mailem na zshrabenov@seznam.cz.

 

Zákonní zástupci byli informování o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

 

V Hrabenově dne 18. 4. 2018

Vyvěšeno dne 18. 4. 2018

 

 

                                                                                              Mgr. Hana Hofschneiderová

                                                                                                          ředitelka školy