Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Hrabenov

 

Základní škola poskytuje vzdělání žákům 1. - 5. ročníku. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola pro děti". Škola disponuje školní družinou a vlastní školní jídelnou.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem z pravidla ve věku 3 - 6 let. Ve vzdělávání využíváme prvky programu Začít spolu (Step by step). Děti si tak mohou samy zvolit, jakým aktivitám se chtějí během dne věnovat.

Logo EU a Logo ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Projekt multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov je spolufinancován Evropskou unií
  V mateřské škole využíváme prvky programu Začít spolu (Step By Step). Máme proto ve třídě zřízeny koutky, tzv. centra aktivit. Děti tak mají možnost si zvolit, čemu se v rámci řízené činnosti chtějí věnovat.
Informace o probíhajících projektech Realizujeme projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0000732. Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.  V období 03 - 06 / 2022 jsme realizovali doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf .  
Školní družina (ŠD) je školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o službu placenou.
Vážení rodiče, s ohledem na navyšování cen potravin jsme nuceni od 1. května 2022 navýšit ceny stravného. Nové ceny jsou v souladu s novelou vyhlášky o školním stravování.   Cena stravného od 1.5.2022   MŠ 3 - 6 let                          přesnídávka             10,- Kč                                               oběd                          20,- Kč                                               svačina                      10,- Kč                                    celodenní stravné            40,- Kč MŠ 7 let                              přesnídávka              10,- Kč                                              oběd                           28,- Kč                                              svačina                       10,- Kč                                    celodenní stravné            48,- Kč ZŠ 7 - 10 let                          oběd                         28,- Kč                                                svačina                     20,- Kč ZŠ 11 - 14 let                       oběd                          32,- Kč                                                svačina                     20,- Kč Cizí strávník                          oběd                         70,- Kč   Prosím o navýšení limitu inkasa od 01.05.2022 MŠ 3-6 let                      950,- Kč MŠ 7 let                       1150,- Kč ZŠ 7-10 let                   1150,- Kč (oběd + svačina)                                        650,- Kč (jen oběd) ZŠ 10-14 let                 1250,- Kč (oběd + svačina)                                        750,- Kč (jen oběd) K platbě převodem vždy používejte VS dítěte + SS pro platbu stravného 01  
Komunitní škola Hrabenov, z.s. nabízí volnočasové aktivity obyvatelům Hrabenova i okolí.
Tel. ZŠ: 583 236 079, mobil 739 013 662 Tel. MŠ: 739 404 572 Tel. ŠD: 772 729 914 Kuchyně: 772 729 915