Škola online

Google Classroom

Kontaktní informace

 Adresa školy (fakturační údaje)

Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Hrabenov 175
789 63 Ruda nad Moravou

IČO: 709 92 908
REDIZO: 600148033

Datová schránka: 4h7mdpi

Číslo účtu pro platby rodičů:
86-7472750207/0100

Otevřít v mapách >

 Kontaktní informace

Základní škola
Tel: +420 583 236 079
Mobil: +420 739 013 662
E-mail: zshrabenov@zshrabenov.cz

Mateřská škola
Tel: +420 739 404 572
E-mail: mshrabenov@zshrabenov.cz

Školní jídelna
Tel: +420 772 729 915

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Hana Hofschneiderová
Ředitelka školy

zshrabenov@zshrabenov.cz

Mgr. Jitka Taklová
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ

takjit@zshrabenov.cz

Bc. Martina Víšková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ

mshrabenov@zshrabenov.cz

KANCELÁŘ ŠKOLY

Kateřina McCulloch
Administrativní a spisová pracovnice

kancelar@zshrabenov.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Petra Janíčková
Tř. učitelka pro 1. a 2. ročník

janpet@zshrabenov.cz

Mgr. Jitka Taklová
Tř. učitelka pro 3. ročník

takjit@zshrabenov.cz

Mgr. Renata Krystková
Tř. učitelka pro 4. a 5. ročník

kryren@zshrabenov.cz

Milena Fojtíková
Asistentka pedagoga II. tř.

Kateřina Janků
Asistentka pedagoga III. tř.

Jana Holbičková
Asistentka pedagoga III. tř.

Anna Raditschová
Školní asistent

Jana Holbičková
Školnice ZŠ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Martina Víšková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ, učitelka MŠ

mshrabenov@zshrabenov.cz

Pavlína Hánová
Učitelka MŠ

Anna Raditschová
Školní asistent

Jana Mazáková
Školnice MŠ


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kateřina Janků
Zástupkyně ředitelky pro ŠD, vychovatelka

Mgr. Veronika Mildová
Vychovatelka

Jana Holbičková
Vychovatelka


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kateřina McCulloch
Vedoucí školní jídelny

kancelar@zshrabenov.cz

Dana Unzeitigová
Kuchařka

Jana Mazáková
Pracovnice provozu

Kontakt