Škola online

Google Classroom

Mateřská škola

V mateřské škole využíváme prvky programu Začít spolu (Step By Step). Máme proto ve třídě zřízeny koutky, tzv. centra aktivit. Děti tak mají možnost si zvolit, čemu se v rámci řízené činnosti chtějí věnovat.

Jednotřídní mateřská škola se nachází v menší ze dvou budov na pozemku ZŠ a MŠ Hrabenov a poskytuje vzdělávání dětem ve věku zpravidla 3 - 6 let. Před školou je travnatá plocha, která je určena pro pobyt dětí a žáků venku (tento prostor využívá ZŠ, ŠD i MŠ). U školy je také místo vhodné k posezení a pořádání mimoškolních aktivit pro děti, rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné a přátelé dětí. Pro hry dětí a žáků venku slouží také nové dětské hřiště za školou, na kterém jsou skluzavky, pískoviště, houpačky a dalšími herní prvky.

V blízkosti mateřské školy se nachází tři antuková volejbalová hřiště (areál TJ Sokol Hrabenov), jedno bývalé škvárové fotbalové hřiště (nyní areál SDH Hrabenov), nedaleko školy se nachází i velká tělocvična. Tato sportoviště jsou majetkem OÚ Ruda nad Moravou a jsou spravovány místními organizacemi TJ Sokol Hrabenov a SDH Hrabenov a s jejich souhlasem jsou využívána při výuce a pro volnočasové aktivity dětí MŠ a žáků ZŠ.

Okolí Hrabenova (kopcovitý terén, lesy a louky) láká k častým výletům, vycházkám a výuce v přírodě.

V blízkosti mateřské školy se nachází místní Kulturní dům a místní knihovna.