Škola online

Google Classroom

Školní družina

Školní družina (ŠD) je školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o službu placenou.

Ačkoliv školní družiny fungují jako sociální služba (hlídají děti zaměstnaných rodičů), hlavním úkolem školních družin je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejich hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti, odpočinku a relaxace po školním vyučování.

Práce školní družiny se řídí Vzdělávacím programem pro školní družinu. Školní družina nemá stanovené závazné cíle činnosti; úkolem pedagogického procesu v zájmovém vzdělávání je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i kolektivních hrách, soutěžích a při rekreačních a sportovních činnostech.

Provozní doba ŠD při ZŠ Hrabenov:

PO 6:30 - 7:30 12:00 - 15:30
ÚT 6:30 - 7:30 12:00 - 15:30
ST 6:30 - 7:30 12:00 - 15:30
ČT 6:30 - 7:30 12:00 - 15:30
6:30 - 7:30 12:00 - 15:30