Škola online

Google Classroom

Režim dne

6.30 - 9.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

9.00 -  9. 30

Didakticky cílené činnosti formou her v centrech aktivit, hygiena, následuje předškolní vzdělávací činnost, která zahrnuje povinné vzdělávání předškoláků, práce s integrovanými dětmi

9.30 - 11.30

Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost v případě nepříznivého počasí

11.30  - 14.10

Převlékání dětí, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, čtení pohádek odchod dětí domů po obědě, náhradní odpočinkové aktivity pro starší děti, individuální práce

14.10 - 14.45

Osobní hygiena, tělovýchovná chvilka, odpolední svačina

14,45 - 16.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, postupný odchod dětí z MŠ.