Škola online

Google Classroom

Při bezhotovostní platbě používejte vždy variabilní symbol dítěte a správný specifický symbol. Je to nezbytné pro správné přiřazení platby.

Číslo účtu školy pro bezhotovostní platby
86-7472750207/0100

Variabilní symbol:
je automaticky přiřazen dítěti, které nastoupí do MŠ Hrabenov. Tento vyriabilní symbol si dítě nese s sebou po celou dobu docházku, včetně období, kdy navštěvuje školu (při přechodu na ZŠ se variabilní symbol nemění). Cizím strávníkům a nově příchozím žákům je variabilní symbol na žádost přiřazen.

Specifický symbol:

rozlišuje typ platby (na co jsou peníze určeny). Je nutné striktní dodržování specifických symbolů, při chybějícím nebo žádném symbolu účetní neví, na co je platba určena.

Přehled specifických symbolů:

SS 01 - stravné

SS 02 - školné MŠ

SS 03 - školné ŠD

SS 04 - sešity, pracovní sešity

SS 05 - plavecký výcvik

SS 06 - lyžařský výcvik

Doporučené částky na zálohy na stravné

MŠ 2-6 let (celodenní)   672,- Kč

MŠ 7 let (celodenní)   798,- Kč

Žáci ZŠ 7-10 let   420,- Kč

Žáci ZŠ 11-14 let   480,- Kč

Cizí strávníci   1.134,- Kč