Škola online

Google Classroom

Denní režim ŠD

Denní režim není pevně daný. Může se měnit v závislosti na aktuální situaci a naplánovaném programu.

6:30 - 7:30 hod. – volné činnosti:

 • Volné činnosti dětí, ranní relaxace

12:00 – 12:45 hod. – odpočinkové činnosti:

 • Odpolední četba dětem, čtení na pokračování, společná četba z dětských knih a časopisů, vyprávění, tematické rozhovory, poslech hudby, audiopohádek, krátká relaxace, odpočinek na koberci, sledování pohádek, dětských příběhů, naučných filmů aj. na DVD

13:00 – 15:15 hod. – zájmové a relaxační činnosti:

 • Kroužky:
  • Sportovní činnosti – sportovní kroužek ( v tělocvičně, na školní zahradě, hřišti, v lese, na louce)
  • Výtvarné činnosti – šikovné ruce
  • Angličtina pro 2. roč.
  • Rukodělné činnosti – dílny , vaření
  • Čtenářský klub

13:00 – 15:00 hod. – jiné činnosti:

 • Volné hry dětí
 • Pobyt na školní zahradě (volné hry na pískovišti, průlezkách, skluzavce, v zahradním domečku aj.)
 • Míčové hry, kolektivní hry, sportovní aktivity na školní zahradě / hřišti / tělocvičně
 • Volné proběhnutí děti na školní zahradě / hřišti / louce
 • Společné venkovní hry s MŠ

15:00 – 15:30 hod. příprava na vyučování:

 • Besedy na různé témata, vyprávění, luštění křížovek, sudoku, osmisměrek, trénink paměti, pozornosti, vypracovávání domácích úkolů, opakování a procvičování učební látky formou didaktických her, soutěže, tajenky, kvízy ( např. vlastivědné, přírodovědné), hlavolamy, osmisměrky, doplňovačky, hry s písmeny, hlasitá četba dětí, obrázkové čtení, četba dětí z dětských knih, časopisů encyklopedií,…