Škola online

Google Classroom

Základní škola

Informace o probíhajících projektech

Realizujeme projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0000732.

Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL. 

V období 03 - 06 / 2022 jsme realizovali doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf.

Informace o škole

Krátká prezentace ZDE

Jsme školou rodinného typu. Vzhledem k nízkému počtu žáků jsme schopni věnovat se individuálně i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (děti zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, mimořádně nadané).

Základní škola je spolu se školní družinou a školní jídelnou - výdejnou umístěna ve větší ze dvou budou, které stojí na pozemku ZŠ a MŠ Hrabenov. Málotřídní systém vzdělávání umožňuje šikovným dětem čerpat informace z výuky vyšších ročníků, naopak děti, které potřebují déle času na fixaci učiva, mají možnost průběžně si opakovat učivo s nížšími ročníky.

V přízemí budovy ZŠ se nachází jedna kmenová třída, školní jídelna – výdejna a multifunkční učebna, která je využívána pro sportovní hry dětí, na pořádání besídek apod. V prvním mezipatře se nachází šatna, v prvním patře je sborovna a dvě třídy. V druhém mezipatře je WC pro chlapce a dívky a v podkroví je moderní multimediální učebna, cvičná kuchyňka a dílny pro výuku pracovních činností a výtvarné výchovy, dále WC pro zaměstnance a ředitelna.

Před školou je travnatá plocha, která je určena pro pobyt dětí a žáků venku (tento prostor využívá ZŠ, ŠD i MŠ). U školy je také místo vhodné k posezení a pořádání mimoškolních aktivit pro děti, rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné a přátelé dětí. Pro hry dětí a žáků venku slouží také nové dětské hřiště za školou, na kterém jsou skluzavky, pískoviště, houpačky a dalšími herní prvky.

V blízkosti školy se nachází tři antuková volejbalová hřiště (areál TJ Sokol Hrabenov), jedno bývalé škvárové fotbalové hřiště (nyní areál SDH Hrabenov), nedaleko školy se nachází i velká tělocvična. Tato sportoviště jsou majetkem OÚ Ruda nad Moravou a jsou spravovány místními organizacemi TJ Sokol Hrabenov a SDH Hrabenov a s jejich souhlasem jsou využívána při výuce a pro volnočasové aktivity dětí MŠ a žáků ZŠ.

Okolí Hrabenova (kopcovitý terén, lesy a louky) láká k častým výletům, vycházkám a výuce v přírodě.

V blízkosti školy se nachází místní Kulturní dům a místní knihovna.