Škola online

Google Classroom

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ a do MŠ jsou zveřejněny na úřední desce školy.

Besídka ke Dni matek

Srdečně zveme nejen maminky na besídku věnovanou nejen maminkám.

Úterý 14. 5. 2024 od 16:00 v MŠ, po skončení (přibližně v 16:30) v ZŠ Hrabenov.

Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a přerušení provozu MŠ a ŠD

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem,

vyhlašuji na středu 24. 4. 2024 ředitelské volno

z  provozních důvodů. Důvodem udělení ředitelského volna je

celodenní odstávka dodávky elektřiny.

Ze stejného důvodu bude ve středu 24. 4. 2024 z provozních důvodů

uzavřena také mateřská škola a školní družina.

V Hrabenově dne 8. 4. 2024

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelka školy

Uzavření MŠ - prázdninový provoz

Jarní prázdniny: od 4.3. – 10.3.2024 MŠ uzavřena

Velikonoční prázdniny čtvrtek 28.3.2024 MŠ uzavřena

Letní prázdniny od 13.7. – 25.8.2024 MŠ uzavřena

Seznamovací kroužek

Aktuality