Vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji od pondělí 31. 1. 2022 do čtvrtka 3. 2. 2022 ředitelské volno z organizačních, provozních a epidemiologických důvodů.

Hana Hofschneiderová, ředitelka školy