ZÁPIS DO MŠ HRABENOV 189 PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Hrabenov pro školní rok 2022/2023 se uskuteční:

v úterý 10. 5. 2022 od 10.00 – 15.00 hod. v budově MŠ Hrabenov.

Rodič nebo zákonný zástupce s sebou přinese rodný list dítěte

a očkovací průkaz.

§ 50

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.