Škola online

Google Classroom

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hrabenov, okres Šumperk, příspěvkové organizace

vyhlašuje

v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025.

Zápis se uskuteční v úterý 7. května 2024 od 10:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy v Hrabenově. 

S sebou k zápisu:

  • platný občanský průkaz rodiče / zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte,

Registraci k zápisu provedete ZDE.

 

V Hrabenově dne 27. 3. 2024

 

č.j. ZSMSH/21/2024

 

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelka školy

Vyhlášení