Škola online

Google Classroom

Zápis do MŠ

 

Krok 1 - Elektronická registrace

Elektronickou registraci provádí rodič / zákonný zástupce prostřednictvím odkazu ZDE. Po vyplnění požadovaných údajů přijde na uvedenou emailovou adresu informativní zpráva, obsahující mimo jiné odkaz na stažení Žádosti o přijetí.

Žádost o přijetí můžete stáhnout a vyplnit v počítači. Pokud vlastníte elektronický podpis, vyplněnou přihlášku podepíšete elektronicky a odešlete mailem na mshrabenov@zshrabenov.cz. Pokud nedisponujete elektronickým podpisem a máte možnost tisku, žádost vytisknete, podepíšete a doručíte do školy (mailem nebo osobně v den zápisu). 

Krok 2 - Sběr žádostí o přijetí

V tomto období sbírá škola žádosti o přijetí a eviduje je. Probíhají přípravy na zápis.

Krok 3 - Zápis do MŠ

K zápisu se dostaví ve vymezeném čase - prosíme o dochvilnost. Rodič u zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí (pokud nebyla odeslána předem).

Krok 4 - Vydání rozhodnutí

Do třiceti dnů od zápisu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí / nepřijetí. Výsledek zápisu je oznámen vyvěšením na stránkách školy v sekci ÚŘEDNÍ DESKA a na vstupních dveřích budovy MŠ. V hromadném oznámení o přijetí nejsou uvedena jména, pouze kódy, které byly uchazečům přiděleny při registraci. Kód naleznete v informativním emailu, který jste obdrželi po úspěšné registraci. 

Rozhodnutí o nepřijetí se předává osobně nebo odesílá poštou do vlastních rukou.