Škola online

Google Classroom

Znovuotevření škol

Vážení rodiče, milí žáci, na úterním zasedání vláda rozhodla o znovuotevření škol a školek. Co to pro nás znamená?

Do mateřské školy se vracejí předškoláci, povinnost nosit roušky se jich netýká. Do základní školy se vracíme všichni (jsme málotřídní škola, tak nemusíme mít rotační výuku), tedy všichni žáci 1. - 5. ročníku.

Děti budou muset mít (papírové) roušky a 2x týdně (pondělí a čtvrtek) se budou muset testovat. Testů se děti nemusejí bát. Testy jsou neinvazivní, děti samy si budou štětičkou šimrat na začátku nosu (viz instruktážní video https://www.pedagogicke.info/.../msmt-testovani-ve-skole...).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Musí být zachována homogenita skupin, takže se nemohou míchat ve školní družině. Z tohoto důvodu bude družina v provozu pouze pro děti 1. a 2. ročníku a pro děti 3. ročníku.

Moc se na děti těšíme a věříme, že ve škole zůstaneme až do konce školního roku.