Ukliďme svět

11.04.2017 13:23

        V pondělí 10. 4. jsme s žáky naší školy uskutečnili projektový den "Ukliďme svět" a společně jsme tedy uklízeli okolí naší školy. S žáky jsme diskutovali na téma odpadů, jejich druhů a důležitosti nutnosti správného třídění. Na hlavu každého z nás se za rok vyprodukuje téměř 300 kg odpadů, takže bychom se měli všichni zamyslet nad možností snížení produkce dpadů jednotlivcem a také nad nutností odpady třídit a recyklovat. Žáci na toto aktuální téma shlédli zajímavá dokumentární videa a vypracovali si pracovní listy k osvojení a prověření získaných vědomostí. Foto ZDE

                                                                                                                                                            A. Kubíčková